Ing. Michaela Šamlotová

Bakalářská práce

Hospodářský význam Francie pro Československo (Českou republiku)

The economic Importance of France for Czechoslovakia (Czech Republic)
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Hospodářský význam Francie pro Československo (Českou republiku)“ je zkoumání vývoje hospodářských vztahů mezi Francií a Československem (Českou republikou) ve vybraných časových obdobích. První část je věnována teoretickým východiskům této práce. Ve druhé části se zabývám hospodářskými vazbami mezi Francií a Československem (Českou republikou) z pohledu vzájemného obchodu …více
Abstract:
The goal of the thesis: “The Economic importance of France for Czechoslovakia (Czech Republic)” is to analyze the development of economic relations between France and Czechoslovakia (Czech Republic) in the selected time periods. The first part deals with theoretical basis of this thesis. The second part focuses on economic relations between France and Czechoslovakia (Czech Republic) from the point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta