Mgr. Maroš Podstavek

Diplomová práce

Skutková podstata dotěrného obtěžování a jeho obdoby v zahraničních právních řádech a judikatuře

Case of Intrusive Importuning and its Paralles in Foreign Legal Systems
Abstract:
The thesis analyzes the Section 2986 of the Civil Code and similar regulations in Germany, Austria and Switzerland. The objective of the thesis is to scrutinize these regulations and to determine interpretative difficulties. Following searching for solution is based on an extensive collection of case law, legislation and academic literature. The contribution of the thesis is a presentation of specific …více
Abstract:
Táto práca analyzuje ustanovenie § 2986 OZ a obdobnú úpravu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Cieľom práce je detailné rozobratie týchto úprav a identifikácia interpretačných nejasností. Pri ich riešení sa zameriavam na rozsiahlu rozhodovaciu prax, legislatívu a odbornú literatúru. Prínosom práce je prezentovanie konkrétnych judikatórnych a doktrinálnych záverov nemecky hovoriacich krajín českému prostrediu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.