Pavel DRMOLA

Bakalářská práce

Aplikace zážitkové pedagogiky na střední škole v předmětu Tělesná výchova

Application of experiential education at high schools in Physical Education
Anotace:
Bakalářská práce na téma Aplikace zážitkové pedagogiky na střední škole v předmětu Tělesná výchova přibližuje teorii zážitkové pedagogiky a zároveň aplikuje aktivity zážitkové pedagogiky v hodinách předmětu Tělesná výchova na střední škole. Výzkum byl proveden na střední škole v hodině Tělesné výchovy aplikací zážitkových aktivit a následným dotazníkovým šetřením mezi 90 zúčastněnými studenty. A 31 …více
Abstract:
The bachelor thesis "Application of experiential education at high school in Physical Education" describes the theory of experiential education and at the same time applies the activities of experiential education in the lessons in Physical education at high school. The research was conducted at high school in the Physical Education class by applying experiential activities and following a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Kaštovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRMOLA, Pavel. Aplikace zážitkové pedagogiky na střední škole v předmětu Tělesná výchova. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta