Theses 

Donští kozáci (tradice, kultura, zvyky) – Kristýna KOVAČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Kristýna KOVAČOVÁ

Bakalářská práce

Donští kozáci (tradice, kultura, zvyky)

Don Cossacks (tradition, culture, habits)

Anotace: Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. Zabývá se historickými fakty týkajících se donských kozáků, ale i výskytem a existencí současných kozáckých organizací, místy osidlování a vysvětlení pojmu kozák, významu této hodnosti. Poskytuje informace týkající se kozáckých tradičních obřadů, typických zvyků, tradiční kuchyně, klasických symbolů a zbraní, popisuje vztah kozáka mezi ním a koněm, nejbližším přítelem a nejdůležitějším zvířetem v životě každého z nich. Okrajově zobrazuje charakteristické znaky donského dialektu, historické hledisko formování donského jazyka a v neposlední řadě zobrazení slovní zásoby na pohádkách donských kozáků.

Abstract: This thesis is devided into three chapters. It deals with historical facts concerning The Don Cossaks as well as the existence and presence of contemporary Cossaks organizations, their settlements and explanation of the term Cossak and the meaning of this rank. It gives information reffering to the Cossaks´s traditional ceremonies, typical habits, traditional cousine, usual symbols and weapons, it describes the relation between Cossak and their horse- the closest and most important animal in the life of everyone of them. It also partly depicts characteristis signs of Don dialect, the historical standpoint of forming the Don language, and last but not least it shows some of the vocabulary used in Don Cossaks fairy tails.

Klíčová slova: Donští kozáci, donské pohádky, kozácké tradice, symbolika kozáků, kozácký dialekt, kozácký kůň, historie kozáků

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61584 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KOVAČOVÁ, Kristýna. Donští kozáci (tradice, kultura, zvyky). Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 05:18, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz