Kristýna KOVAČOVÁ

Bakalářská práce

Donští kozáci (tradice, kultura, zvyky)

Don Cossacks (tradition, culture, habits)
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. Zabývá se historickými fakty týkajících se donských kozáků, ale i výskytem a existencí současných kozáckých organizací, místy osidlování a vysvětlení pojmu kozák, významu této hodnosti. Poskytuje informace týkající se kozáckých tradičních obřadů, typických zvyků, tradiční kuchyně, klasických symbolů a zbraní, popisuje vztah kozáka mezi ním a koněm, nejbližším …více
Abstract:
This thesis is devided into three chapters. It deals with historical facts concerning The Don Cossaks as well as the existence and presence of contemporary Cossaks organizations, their settlements and explanation of the term Cossak and the meaning of this rank. It gives information reffering to the Cossaks´s traditional ceremonies, typical habits, traditional cousine, usual symbols and weapons, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAČOVÁ, Kristýna. Donští kozáci (tradice, kultura, zvyky). Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání