Aneta TYKVARTOVÁ

Bakalářská práce

Obec s pověřeným obecním úřadem

Municipality with authorized municipal office
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Obec s pověřeným obecním úřadem" obsahuje výklad základních pojmů veřejné správy společně s pojmy související s územní samosprávou a jejími právními základy. Dále je přiblíženo postavení základních územně samosprávných celků - obcí a jejich působnost. Podrobněji je objasněn historický vývoj, fungování, působnost i organizační struktura obcí s pověřeným obecním úřadem jakožto …více
Abstract:
Bachelor thesis on "The municipality with authorized municipal office" contains the basic terms of public administration, together with the concepts related to regional autonomy and its legal basis. It also describes the status of basic local government units - municipalities and their jurisdiction. Is explained in detail the historical development, functioning, activities and organizational structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TYKVARTOVÁ, Aneta. Obec s pověřeným obecním úřadem. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa