Aneta TYKVARTOVÁ

Bachelor's thesis

Obec s pověřeným obecním úřadem

Municipality with authorized municipal office
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Obec s pověřeným obecním úřadem" obsahuje výklad základních pojmů veřejné správy společně s pojmy související s územní samosprávou a jejími právními základy. Dále je přiblíženo postavení základních územně samosprávných celků - obcí a jejich působnost. Podrobněji je objasněn historický vývoj, fungování, působnost i organizační struktura obcí s pověřeným obecním úřadem jakožto …more
Abstract:
Bachelor thesis on "The municipality with authorized municipal office" contains the basic terms of public administration, together with the concepts related to regional autonomy and its legal basis. It also describes the status of basic local government units - municipalities and their jurisdiction. Is explained in detail the historical development, functioning, activities and organizational structure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TYKVARTOVÁ, Aneta. Obec s pověřeným obecním úřadem. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Public Administration