Vendula RECMANIKOVÁ

Master's thesis

Contemporary Slave Narratives by African American Women

Contemporary Slave Narratives by African American Women
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá literárním žánrem "contemporary (neo-)slave narrative", který je také nazýván termínem "liberating narrative". Práce analyzuje dva romány současných afro-amerických autorek Sherley Anne Williams (Dessa Rose) a Toni Morrison (Beloved) za účelem osvětlit, jak tyto romány posouvají tento žánr a jak jejich autorky zobrazují otroctví. Teoretická část práce poskytuje stručný …more
Abstract:
This thesis deals with the genre of contemporary (neo-)slave narratives, also called liberating narratives. It analyzes two novels by contemporary African American women writers - Dessa Rose by Sherley Anne Williams and Beloved by Toni Morrison - to establish what these works have brought to the genre and how they portray slavery. The theoretical part provides a brief history of the development of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RECMANIKOVÁ, Vendula. Contemporary Slave Narratives by African American Women. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Translation and Interpreting / English for Translation

Theses on a related topic