Bc. Daria Dychko

Diplomová práce

Indikátory udržitelného cestovního ruchu

Indicators of Sustainable Tourism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem měření a sledování udržitelnosti cestovního ruchu pomocí indikátorů. Cílem práce je navření vhodné sady indikátoru udržitelného cestovního ruchu pro lázeňská místa Karlovarského kraje s ohledem na existující soubory indikátorů. Práce je rozdělena do několika navazujících na sebe částí. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky s hlediska udržitelností cestovního …více
Abstract:
Master‘s dissertation deals with the theme of measuring and monitoring sustainability of tourism with the help of indicators. The aim of the dissertation is to find an appropriate set of sustainable tourism indicators for spa resorts of Karlovy Vary region with taking into account existing sets of indicators. This dissertation is divided into several successive parts. The theoretical part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství