Mgr. Ida Kučerová

Diplomová práce

Ochrana slabší strany - srovnání z pohledu zákona o mezinárodním právu soukromém a procením a Římské úmluvy o právu rozhodném pro závazky ze smluv

The Protection of the Weaker Party - the Comparation in the Perspective of the International Private and Procedure Law Act and Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations
Anotace:
Srovnání zajištění ochrany slabšího subjektu smluvního vztahu v zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním a v Úmluvě o právu rozhodném pro závazky ze smluv
Abstract:
Comparation of Act on Private International Law and Roman Convention the Law Applicable to Contractual Obligations
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta