Anita Bělová

Bakalářská práce

Záchyt vlhkosti ze vzduchu

Humiditi capture from the air
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o záchytu vlhkosti ze vzduchu, především o jeho možném zlepšení. Pro záchyt vlhkosti ze vzduchu jsou používány zachycovače mlhy. První část práce čtenáře seznamuje s atmosférou a jejími vlastnostmi, vodou, smáčením, s textilními vlákny a především se samotným záchytem vlhkosti. Náplní druhé části je seznámení s použitými přístroji, s použitou polyesterovou netkanou textilií …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the capture of moisture from the air, especially about its possible improvement. For the humiditi capture from the air is use fog catches.The first part of the reader's work introduces the atmosphere and its properties, water, wetting, textile fibers and, above all, the capture of moisture itself. The second part introduces the used devices, the polyester nonwoven fabric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bělová, Anita. Záchyt vlhkosti ze vzduchu. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní