Anita Bělová

Bachelor's thesis

Záchyt vlhkosti ze vzduchu

Humiditi capture from the air
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o záchytu vlhkosti ze vzduchu, především o jeho možném zlepšení. Pro záchyt vlhkosti ze vzduchu jsou používány zachycovače mlhy. První část práce čtenáře seznamuje s atmosférou a jejími vlastnostmi, vodou, smáčením, s textilními vlákny a především se samotným záchytem vlhkosti. Náplní druhé části je seznámení s použitými přístroji, s použitou polyesterovou netkanou textilií …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the capture of moisture from the air, especially about its possible improvement. For the humiditi capture from the air is use fog catches.The first part of the reader's work introduces the atmosphere and its properties, water, wetting, textile fibers and, above all, the capture of moisture itself. The second part introduces the used devices, the polyester nonwoven fabric …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bělová, Anita. Záchyt vlhkosti ze vzduchu. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní