Vladimir Tiutiuriukov, Ph.D.

Disertační práce

Tax systems in EAEU region: tax harmonisation, tax competition?

Tax systems in EAEU region: tax harmonisation, tax competition?
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá otázkami harmonizace a konkurence daňových systémů Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Ruska, které jsou členskými zeměmi Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Tyto země se důsledně zaměřily na ekonomickou spolupráci v rámci několika regionálních bloků. Společný trh, nejvyšší typ ekonomické kooperace, žádá odstranění překážek v realizaci ekonomických svobod …více
Abstract:
This dissertation focuses on the issues of harmonisation and competition of the tax systems of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz Republic and Russia, which consistently aim at economic cooperation within a framework of several regional blocs. A common market, an ultimate form of economic cooperation, requires elimination of obstacles for economic freedoms, which include commonly acceptable principles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D., prof. Ing. Marta Orviská, PhD., doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie (angl.)