Theses 

Terénní výuka na území Beskyd – Bc. Magdaléna Rylková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Magdaléna Rylková

Diplomová práce

Terénní výuka na území Beskyd

Fieldwork education in the Beskydy Mts.

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem terénní výuky a jejího postavení v rámci českého geografického vzdělávání. Věnuje se rovněž návrhu terénního vyučování na území Moravskoslezských Beskyd. Práce obsahuje teoretickou část, analyzující jednotlivé typy terénní výuky, vzdělávací cíle a průběh terénní výuky. Hodnotí, na jaké úrovni je terénní výuka začleněna do geografického vzdělávání na českých gymnáziích, jaké klíčové kompetence a dovednosti žáka jsou díky výuce v krajině rozvíjeny. V praktické části jsou zpracovány náměty na terénní výuku v rámci Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny zahrnující základní informace, průběh a celkovou organizaci terénní výuky, studijní text a metodický návod pro učitele se vzorovým řešením pracovních listů.

Abstract: Diploma thesis covers the topics of fieldwork and its place in Czech teaching od Geography. It also deals with a suggested plan of fieldwork in Beskids. The paper contains a theoretical part, types of fieldwork, educational goals and description of a proces of teaching. It evaluates the level of fieldwork in Czech secondary schools, the key abilities and skills developer by a fieldwork. The practical part developes different types of themes of a fieldwork in The Moravian-Silesian Beskids and Silesian-Moravian Foothills including basic information, process and overall organization of fieldwork, study text and a methodological guide for teachers with a exemplary solution of worksheets.

Klíčová slova: Gymnaziální geografické vzdělávání, terénní výuka, cvičení v terénu, Beskydy, metodické listy, pracovní listy, klíčové kompetence, Geography education, fieldwork, field exercises, Mts. Beskids, methodological sheets, worksheets, core competencies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Eduard Pataki

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 16:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz