Bc. Věra Dvořáčková

Bakalářská práce

Finanční analýza Škoda Auto, a.s.

Financial analysis of Škoda Auto, a.s.
Anotace:
V této bakalářské práci je proveden rozbor finanční situace společnosti Škoda Auto a.s. v rozmezí let 2005 až 2009. V teoretické části je rozebrána podstata finanční analýzy, její předmět a pojetí, uživatelé a zdroje informací. Zvláštní pozornost je věnována základním metodám finanční analýzy, především horizontální a vertikální analýze a jednotlivým poměrovým ukazatelům rentability, aktivity, likvidity …více
Abstract:
In this bachelor thesis is made an analysis of the financial situation of the company Škoda Auto a.s. between years 2005 and 2009. In the theoretical part is analyzed the core of financial analysis, its subject and conception, users and information sources. The special attention is dedicated to the basic methods of financial analysis, especially to the horizontal and vertical analysis and each particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní