Bc. Liliia Kosenko

Diplomová práce

Vývoj roubovaných kopolymerů na bázi kyseliny hyaluronové určených pro kosmetický průmysl

Development of novel ingredients based on Hyaluronan for cosmetics
Anotace:
Tato práce je zaměřena na vývoj roubovaných kopolymerů na bázi kyseliny hyaluronové určených pro kosmetický průmysl. Teoretická část je zaměřena na problematiku kyseliny hyaluronové a různých typů antioxidantů, používaných k její kopolymeraci, a také možností charakterizace kopolymerů na bázi kyseliny hyaluronové. V praktické části je popsána příprava derivátů HA a jejich charakterizace pomocí vybraných …více
Abstract:
This thesis is focuses on the development of graft copolymers based on hyaluronan for cosmetics. The theoretical part is focused on the problems of hyaluronic acid and various types of antioxidants used for its copolymerization, as well as the possibility of characterizing copolymers based on hyaluronic acid. The practical part describes the preparation of HA derivatives and their characterization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kosenko, Liliia. Vývoj roubovaných kopolymerů na bázi kyseliny hyaluronové určených pro kosmetický průmysl. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Technologie výroby a zpracování polymerů