Lucie BENADOVÁ

Bakalářská práce

Srbsko-kosovské vztahy po roce 2008

Kosovo Serb relations after 2008
Anotace:
Práce zkoumá vývoj vztahů Srbska a Kosova po roce 2008, kdy Kosovo vyhlásilo nezávislost. V práci je shrnut historický přehled kosovského území, reakce mezinárodní scény na vývoj, který tyto státy prodělaly, na cestě od protestů a naprostého odmítnutí vyjednávání, přes normalizaci, až po společnou první dohodu a vyjednávání pro vstup do EU. V práci je také nastíněna prognóza budoucího vývoje jak Kosova …více
Abstract:
The thesis examines the development of relations between Serbia and Kosovo after 2008, when Kosovo declared independence. The work is summarized historical overview of the Kosovo territory, the response of the international scene for the development, which they have undergone, on the way from the protests and utter rejection of negotiations over normalization to a common initial agreement and negotiations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENADOVÁ, Lucie. Srbsko-kosovské vztahy po roce 2008. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia