Mgr. Lenka Dubská, Ph.D.

Rigorózní práce

Aviární aspekty infekčních onemocnění: patogeny volně žijících ptáků a úloha ptáků v epidemiologii lidských onemocnění

Avian aspects of infectious diseases: pathogens of wild-living birds and the role of birds in epidemiology of human infectious diseases
Anotace:
Aspekty infekčních chorob studované v této práci se obecně týkají ptačích druhů a to jednak z hlediska výskytu a projevu onemocnění u některých druhů exotických a volně žijících ptáků a také z hlediska kompetence jednotlivých druhů volně žijících ptáků při šíření mikrobů způsobujících infekční onemocnění u člověka. První část se tedy zabývá virovými, bakteriálními a eukaryotními mikroorganizmy, které …více
Abstract:
The topic of this work is the avian microbiology in its two aspects. 1/Viral, bacterial and eukaryotic microorganisms pathogenic for wild-living birds. 2/ Role of wild-living birds in epidemiology of selected human infectious diseases.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2008
  • Oponent: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., doc.MVDr. Jiří Klimeš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta