Mgr. Gizela ANDREJOVÁ, LL.M.

Rigorózní práce

Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli

Protective sexological treatment imposed by adult offender
Anotace:
Předkládaná rigorózní práce se zabývá ochranným léčením sexuologickým uloženým dospělému pachateli a je členěna do 14 kapitol včetně úvodu a závěru. Pozornost je věnována právní úpravě ochranného léčení, vymezení jeho pojmu a účelu. Zmíněny jsou rovněž zásady, které soud aplikuje při jeho ukládání. V rigorózní práce jsou využívány poznatky i jiných oborů než je trestní právo, jsou jimi například soudní …více
Abstract:
The present thesis deals with protective sexological treatment imposed by adult offenders and is divided into 14 chapters, including introduction and conclusion. Attention is paid to the legal regulation of protective measures, defining the term and their purpose. Mentioned are also the principles that the court applied by its imposition. In this thesis are utilized the knowledge of other disciplines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2017

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDREJOVÁ, Gizela. Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli. Plzeň, 2016. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/