Mgr. Gizela ANDREJOVÁ, LL.M.

Advanced ('rigorózní') thesis

Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli

Protective sexological treatment imposed by adult offender
Abstract:
Předkládaná rigorózní práce se zabývá ochranným léčením sexuologickým uloženým dospělému pachateli a je členěna do 14 kapitol včetně úvodu a závěru. Pozornost je věnována právní úpravě ochranného léčení, vymezení jeho pojmu a účelu. Zmíněny jsou rovněž zásady, které soud aplikuje při jeho ukládání. V rigorózní práce jsou využívány poznatky i jiných oborů než je trestní právo, jsou jimi například soudní …more
Abstract:
The present thesis deals with protective sexological treatment imposed by adult offenders and is divided into 14 chapters, including introduction and conclusion. Attention is paid to the legal regulation of protective measures, defining the term and their purpose. Mentioned are also the principles that the court applied by its imposition. In this thesis are utilized the knowledge of other disciplines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 10. 2017

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ANDREJOVÁ, Gizela. Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli. Plzeň, 2016. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/