Stanislava Spišáková

Master's thesis

Verejný priestor a občianska spoločnosť v ČR - športová politika a jej aktéri (prípadová štúdia)

Veřejný prostor a občanská společnost v ČR - sportovní politika a její aktéři (případová studie)
Abstract:
Oblast sportovní politiky stojí v politologii stranou odborného zájmu, přestože česká společnost považuje tuto politiku (policy) za důležitou. Práce se zabývá reflexním vztahem sportu, politiky a občanské společnosti. Cíl práce spočívá především v analýze současné sportovní politiky a jejích aktérů v České republice. Hlavní text je rozdělen do tří kapitol. První kapitolu tvoří teoretická část a věnuje …more
Abstract:
The area of sport policy is in the political science a marginal issue, although the Czech public considers this as an important policy. The paper deals with the mutual relationships among sport, politics and civil society. The primary goal of this thesis is the analysis of the current sport policy and its stakeholders in the Czech Republic. The main text is divided into three chapters. The first one …more
Abstract:
Oblasť športovej politiky stojí v politológii stranou odborného záujmu, hoci česká spoločnosť považuje túto politiku (policy) za dôležitú. Práca sa zaoberá reflexným vzťahom športu, politiky a občianskej spoločnosti. Cieľ práce spočíva predovšetkým v analýze súčasnej športovej politiky a jej aktérov v Českej republike. Hlavný text je rozdelený do troch kapitol. Prvú kapitolu tvorí teoretická časť a …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Karel Müller
  • Reader: Irena Slepičková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31439