Mgr. Jana Stehlíková

Diplomová práce

Pětifaktorový model osobnosti u dětí: Psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3 u dětí

Five-factor model of personality for children: Psychometric characteristic of Czech version NEO-PI-3 for children
Anotace:
Tato diplomová práce se především zaměřuje na psychometrické charakteristiky NEO-PI-3. V teoretické části je vymezena osobnost v rámci pětifaktorové teorie P. T. Costy a R. R. McCrae a diagnostika adolescentů. Možnost aplikace NEO-PI-3 na toto období nás přivádí ke zvláštnostem adolescence a jejímu vymezení. Teoretická část končí popisem změn a vlivů na vývoj osobnosti adolescentů z hlediska pětifaktorové …více
Abstract:
This Master’s thesis targets the psychometric characteristic NEO-PI-3. In theoretical part the personality within the framework of Five-Factor Theory of P. T. Costa and R. R. McCrae and diagnostic of adolescents is specified. The possibility of application NEO-PI-3 at this developmental period carries us to specialities of adolescence and its specification. Theoretical part ends by description of changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta