Michaela Svobodová

Bakalářská práce

Syndrom pomocníka

Helper Syndrome
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na syndrom pomocníka, především na jeho popis, příčiny vzniku, projevy syndromu a jeho prevenci. Teoretická část obsahuje základní terminologii související s pomáhající profesí a syndromem pomocníka. Praktická část se zaměřuje na výskyt rizikových indikátorů u pomáhajících v přímé péči. Průzkum byl prováděn pomocí polostrukturovaného rozhovoru.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on helper syndrome primarily it's description, causes, speeches of the syndrome and it's prevention. The theoretical part contains basic terminology related to helping profession and helper syndrome. The practical part focues on occurrence of risk indicators for assistants in direct care. The survey was conducted through a semi-structured interwiew.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svobodová, Michaela. Syndrom pomocníka. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická