Milan Peruth

Bachelor's thesis

Politický marketing a analýza komunální kampaně hnutí ANO 2011

Political marketing and analysis of the municipal campaign of movement ANO 2011
Abstract:
Tato bakalářská práce nejprve teoreticky charakterizuje pojem politického marketingu a přibližuje marketingový mix v politickém marketingu. Dále se zaměřuje na subjekty na politickém trhu a popisuje volební systém komunálních voleb. V praktické části poté přibližuje komunální volby v roce 2014 ve městě Rakovník a analyzuje marketingovou strategii hnutí ANO 2011. Cílem analýzy je zhodnotit úspěšnost …more
Abstract:
This bachelor thesis theoretically describes the concept of political marketing and marketing mix in political marketing. It also focuses on the players on the political market and describes the electoral system of municipal elections. In the practical part is an approach to the municipal elections in 2014 in Rakovník as well as an analysis of marketing strategy of the movement ANO 2011. The target …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: David Říha
  • Reader: Ilona Dudová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50826