Bc. Daniela Vranovská

Diplomová práce

Ortografie tisku Brus jazyka českého (1667) od Jiřího Konstance

The Orthography of Brus jazyka českého (1667) by Jiří Konstanc
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá ortografií tisku Brus jazyka českého, který sepsal jezuitský kněz Jiří Konstanc. Text vyšel nákladem jezuitské akademické tiskárny v roce 1667. Ve své gramatice Jiří Konstanc zachycuje obraz češtiny tzv. střední doby. Při formulování vlastních pouček přihlíží k úzu veleslavínské češtiny, pokud však tento úzus považuje za zastaralý, formuluje svá vlastní pravidla …více
Abstract:
This Master´s Diploma Thesis focuses on a Baroque grammar with the title Brus jazyka českého and its orthography. The author was a Jesuit monk Jiří Konstanc. This linguistic work of his was published by the Jesuit academic printing office in 1667. In the book Jiří Konstanc provides a depiction of the Czech language in the Baroque period. While formulating his own rules, Konstanc considers the language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta