Bc. Emil Červeňan

Master's thesis

Porovnání výkonu JDBC a Hibernate dotazů v jazyce Java

Performance comparison of JDBC and Hibernate queries in Java language
Abstract:
Thesis refers to an evaluation of Hibernate overhead over JDBC layer. Text of thesis introduces reader into mentioned issue by motivation and analysis of basic related terms. Followed by analysis of this two frameworks with emphasis on selected components, which have potential impact on test results. An methodology is rised on terms of previous analysis results. Paper continues with description and …more
Abstract:
Práca sa zaoberá testovaním režijných nákladov, ktoré pridáva rozhranie Hibernate nad vrstvou JDBC. Text práce čitateľa postupne uvádza do danej problematiky motiváciou a rozborom základných pojmov. Nasleduje analýza spomínaných rozhraní s dôrazom na vybrané komponenty, ktoré majú potenciálne významný vplyv na výsledky testov. Na základe analýzy je stanovená metodika testovania. Práca ďalej obsahuje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.