Mgr. Martin Elich

Rigorózní práce

Flow-based Network Anomaly Detection in the Context of IPv6

Flow-based Network Anomaly Detection in the Context of IPv6
Anotace:
Počítačové sítě se staly nezbytnou součástí moderní infrastruktury. Každé síťové zařízení je potenciální obětí či zdrojem síťového útoku. Pokud poskytovatelé internetových služeb (ISP) chtějí poskytovat bezpečnou a dostupnou síť, musí zavést bezpečnostní opatření přímo na úrovni sítě. Prvním krokem jsou síťovými firewally a daším pak nasazením Network-based Intrusion Detection/Prevention Systemů (IDS …více
Abstract:
Computer networks have became essential part of modern infrastructure. Every device connected to a network is a potential victim or a source of a network attack. If Internet Service Providers want to provide secure and available network, they have to apply security measures directly on the network level. It starts with network firewalls and continues with deployment of Network-based Intrusion Detection …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., Ing. Josef Kaderka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.