Ing. Romana Doubravová

Bakalářská práce

Management pohledávek ve veřejném zdravotním pojištění

The Management of debts in the public health insurance
Anotace:
Moje práce zahrnuje popis kontrolní činnosti odvodů plateb pojistného a vymáhání pohledávek v této oblasti. Zaměřila jsem se na metody vyčíslení dluhů, metody vymáhání pohledávek, včetně soudního vymáhání, a na popis konkrétních činností ve zdravotních pojišťovnách. Analyzuji empirický výzkum, jehož výsledek vedl k realizaci pilotního projektu s cílem implementovat nový prostředek komunikace s dlužníkem …více
Abstract:
My thesis involves the description of the control proces of health insurance premium payments and the collections of debts in this field. I focus on the methods of the debt assessment, the methods of recovery and collections and the description of specific operations at health insurance companies. I analyze my empiric research, which outcome led to the realization of a pilot project with the aim to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance