Bc. Martina Janušová

Bachelor's thesis

Daňová kontrola

Tax search
Anotácia:
ANOTACE Autor: Martina Janušová Název: Daňová kontrola V této bakalářské práci se zabývám daňovou kontrolou, která je nově od 1.1.2011 definována v zákoně č. 280/2009 Sb., Daňový řád. Do této doby byla daňová kontrola řešena zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Slouží ke zjišťování či prověřování daňového základu u daňových subjektů a dalších okolností, které jsou pro správné stanovení …viac
Abstract:
ANNOTATION Author: Martina Janušová Title: Tax search In this work I was concernet with tax search, which is redefined from 1.1.2011 in law number 280/2009 CoL. (Collection of laws), Tax procedure. By this time the tax audit addressed by the Act No. 337/1992 Coll. on the administration of taxes and fees. It is used to identify or check the tax base of taxpayers and other factors that are the right …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedúci: Ing. Jiří Klíma
  • Oponent: Ing. Josef Zapletal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting