Bc. Veronika Kotláriková

Diplomová práce

Majetkové trestné činy se zaměřením na trestný čin podvodu

Crimes against property with special regard to the crime of fraud
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat majetkové trestné činy, přičemž se zaměřením na trestný čin obecného podvodu, pojistného podvodu, úvěrového a dotačního podvodu podle §§ 209 až 212 trestního zákoníku. Obsah diplomové práce se skládá ze sedmi kapitol. V první kapitole jsou popsány majetkové trestné činy obecně. Druhá kapitola se snaží ve stručnosti popsat historický vývoj trestněprávní úpravy …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe and analyze property crimes, focusing on the crime of general fraud, insurance fraud, credit and subsidy fraud according to §§ 209 to 212 of the Criminal Code. The content of the thesis consists of seven chapters. The first chapter describes property crimes in general. The second chapter tries to describe briefly the historical development of the criminal law regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Burianová
  • Oponent: Silvie Gajdošíková, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Soukromoprávní studia / Soukromoprávní studia