PhDr. Jiří HASIL

Disertační práce

Interkulturní aspekty mezijazykové komunikace

Intercultural Aspects of interlanguage Communication
Anotace:
Tématem disertační práce jsou Interkulturní aspekty mezijazykové komunikace. Autor, při jejím zpracování vycházel ze svého dlouholetého zájmu o Češtinu jako cizí jazyk a ze své zkušenosti Českých reálií. Po úvodu a nástinu historie oboru definuje termín reálie a sociokulturní kompetence. V druhé části popisuje svůj terénní výzkum zaměřený na to, jak zahraniční studenti bohemistiky znají České reálie …více
Abstract:
The submitted doctoral thesis is based on the author´s long experience with teaching of Czech as a foreign language and on his long-running interest in the issue of Czech life and institutions. After the introducrion and a concise history of Czech as a foreign language the author pays attention to the definition of the term "Life and Institutions". The second part of the thesis deals with the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HASIL, Jiří. Interkulturní aspekty mezijazykové komunikace. Ústí nad Labem, 2010. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 14. 09. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice