Pavel Prokš

Bachelor's thesis

Pedagogická komunikace v individuální výuce anglického jazyka – akční výzkum

Pedagogical communication in one-to-one English lessons – action research
Abstract:
Tato bakalářská práce řeší problém s pedagogickou komunikací v individuální výuce a hledá možnosti, jak ji zlepšit. V teoretické části jsou popsány charakteristické rysy pedagogické komunikace a individuální výuky. Jsou zde pospány způsoby, jimiž by mělo být možné zredukovat TTT (Teacher-Talking Time) na úkor STT (Student-Talking-Time) a tím tak zlepšit pedagogickou komunikaci ve výuce anglického jazyka …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem connected with pedagogical communication in one-to-one lessons and seeks possibilities how to improve it. Characteristic features of pedagogical communication and individual lessons are described in the theoretical part. This part also delineates ways by which it should be possible to reduce TTT (Teacher-Talking-Time) at the expense of STT (Student-Talking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College