Bc. Klára FILIPI

Diplomová práce

Využívání výchovných opatření v rámci sociálně-právní ochrany dětí

The use of corrective measures in the context of social and legal protection of children
Anotace:
Tato diplomová práce nese název Využívání výchovných opatření v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Cílem práce je zmapovat využívání výchovných opatření v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část vychází ze studia literatury a je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se zabývám tématu rodiny, charakterizuji typologii a funkce …více
Abstract:
This thesis is entitled The use of corrective measures in the context of social and legal protection of children. The aim of thesis is to map the use of corrective measures in the context of social and legal protection of children. The work is divided into theoretical and research parts. The theoretical part is based on the study of literature and is divided into three chapters. In the first chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILIPI, Klára. Využívání výchovných opatření v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií