Bc. Karel Jurkovič

Diplomová práce

Návrh a realizace zařízení pro tisk na termotransferových tiskárnách

The Design and Realisation of a Device for Printing on Thermal Transfer Printers
Anotace:
Téma diplomové práce je zaměřeno na návrh a realizaci hardwaru, vč. softwaru tiskového zařízení, které bude schopno konfigurovat a řídit tisk na termotransferových tiskárnách od různých výrobců. Rozsah konfigurace tiskových operací je volen s ohledem na reálné využití v praxi. Zařízení vychází z platformy Arduino, kdy je využit procesor Atmel s bootloaderem Arduina. Ostatní části nutné pro funkci zařízení …více
Abstract:
The topic of the thesis is focused on the design and implementation of hardware, incl. printing device software that will be able to configure and manage printing on thermal transfer printers from different manufacturers. Range configuration of printing operations is chosen with regard to the real three-utilizable in practice. The equipment is based on the Arduino platform, which is used with Atmel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zveřejnit od: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Skočík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurkovič, Karel. Návrh a realizace zařízení pro tisk na termotransferových tiskárnách. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.