Bc. Karel Jurkovič

Master's thesis

Návrh a realizace zařízení pro tisk na termotransferových tiskárnách

The Design and Realisation of a Device for Printing on Thermal Transfer Printers
Abstract:
Téma diplomové práce je zaměřeno na návrh a realizaci hardwaru, vč. softwaru tiskového zařízení, které bude schopno konfigurovat a řídit tisk na termotransferových tiskárnách od různých výrobců. Rozsah konfigurace tiskových operací je volen s ohledem na reálné využití v praxi. Zařízení vychází z platformy Arduino, kdy je využit procesor Atmel s bootloaderem Arduina. Ostatní části nutné pro funkci zařízení …more
Abstract:
The topic of the thesis is focused on the design and implementation of hardware, incl. printing device software that will be able to configure and manage printing on thermal transfer printers from different manufacturers. Range configuration of printing operations is chosen with regard to the real three-utilizable in practice. The equipment is based on the Arduino platform, which is used with Atmel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016
Accessible from:: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Skočík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jurkovič, Karel. Návrh a realizace zařízení pro tisk na termotransferových tiskárnách. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.