Adam Major

Bakalářská práce

Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu

Financing of government budget by financial market instruments
Anotace:
Práce se zabývá financováním státního rozpočtu pomocí instrumentů finančního trhu, tedy státních pokladničních poukázek, střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a státních spořicích dluhopisů. Dále rozebírá strukturu těchto instrumentů a její vývoj v čase.
Abstract:
This thesis focuses on financing of the Czech government budget by financial market instruments: treasury bills, medium and long term bonds and state saving bonds. Secondly, it analyzes structure of the instruments and its development in time
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Jarmila Radová
  • Oponent: Jana Brodani

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51943