Adéla Šeligová

Bakalářská práce

Pojetí sebelásky u Ericha Fromma a její interpretace v moderní populární psychologické literatuře

The Concept of Self-love by Erich Fromm and its Interpretation in Modern Popular Psychological Literature
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sebelásky a lásky v kontextu děl Ericha Fromma. Na lásku a sebelásku je nahlíženo z psychologického a sociokulturního hlediska. Frommovy myšlenky budou interpretovány skrze jeho teorii osobnosti, kterou zásadně rozlišuje na produktivní a neproduktivní orientaci. Práce se tedy zabývá nejen pozitivními aspekty sebelásky, ale také konceptem defektní lásky a …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on self-love and love in the context of the works of Erich Fromm. Love and self-love have been seen from the psychological and socio-cultural aspects. Fromm's ideas will be discussed through his theory of personality, in a productive and non-productive orientation. The thesis is concerned with not only the positive aspects of self-love, but also its defects, which are an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2015
Zveřejnit od: 22. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šeligová, Adéla. Pojetí sebelásky u Ericha Fromma a její interpretace v moderní populární psychologické literatuře. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd