Filip Smola

Bachelor's thesis

Čína a USA: cesta ke světovému prvenství?

China and the USA: the way to global leadership?
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza ekonomického rozvoje Číny a USA. Práce je rozdě-lena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena jen na Čínskou lidovou republiku. Zkoumá důvody současného ekonomického úspěchu a zhodnocuje snahy Komunistické strany Číny o přiblížení se světu zejména v hospodářských otázkách. Druhá kapitola je celá věnována hospodářskému vývoji Spojených států amerických. Pozornost …more
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze the economic development of China and the USA. The work is divided into three chapters. The first part aims only at the People's Re-public of China. This work explores the reasons for contemporary economic success and evaluates the efforts of the Communist Party of China to bring China closer to the world especially in economic matters. The second chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2013
  • Supervisor: Eva Cihelková
  • Reader: Monika Erbenová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35746