Michael Almásy

Master's thesis

Accounting and economics: Influence of accounting methods on economic indicators

Accounting and economics: Influence of accounting methods on economic indicators
Anotácia:
To, jak je ekonomická realita viděna, je klíčové k rozhodování ekonomických subjetů. Obraz ekonomické reality, který účetnictví poskytuje, může být buď věrný a poctivý či zkreslený. Pakliže však je zkreslený, jak moc se tato zkreslenost promítne do kvality ekonomických rozhodonutí? V souhrnu, tato práce analyzuje, zda účetnictví by mělo poskytovat tento věrný a poctivý obraz ekonomické reality, pakliže …viac
Abstract:
The way the economic reality is observed is essential in order to determine decision-making of economic subjects. The picture of economic reality drawn by accounting can be said to be either the true and fair, or biased. If the latter is the case, how much does that bias translate into the quality of economic decision-making? In summary, the paper analyzes whether accounting should provide the fair …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: Daniel Šťastný
  • Oponent: Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27404