Bc. Lenka Horáková

Diplomová práce

Analýza motivace a stimulace pracovníků a jejich vliv na zvyšování výkonnosti vybraného podniku

Analysis of motivation and stimulation of workers and their influence on improving the performance of the chosen company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace, stimulace zaměstnanců a výkonnosti podniku. Cílem této práce je provést analýzu motivace a stimulace pracovníků v konkrétním podniku, vyhodnotit současnou situaci a na základě zjištěných poznatků navrhnout doporučení pro budoucí vývoj podniku.
Abstract:
The thesis deals with the issue of employee motivation and stimulation and company performance. The aim of this thesis is to perform an analysis of worker motivation and stimulation in a particular company, evaluate the current situation, and propose recommendations for further development of the company based on the findings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Školudová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Lenka. Analýza motivace a stimulace pracovníků a jejich vliv na zvyšování výkonnosti vybraného podniku. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní