Bc. Kateřina Levová

Diplomová práce

Choix de la chanson française pour l'enseignement du FLE

The Choice of the French Song in Teaching French as a Foreign Language
Abstract:
This Master’s thesis focuses on the choice of the French song in teaching French as a foreign language. Many specialists in the didactic field have published works on the topic of the song in teaching languages, in which they cover the reasons for using songs, or how to use songs in the lesson. However, only a few of them take an in-depth look into how to choose the right song for teaching. The aim …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá výběrem písně pro výuku francouzského jazyka. Mnoho didaktiků vydalo publikace na téma písně ve výuce francouzštiny, ve kterých se zabývají důvody použití písně ve výuce nebo návody, jak píseň ve výuce použít. Nicméně, málokterý didaktik se ve své publikaci podrobněji věnuje tomu, jak vhodnou píseň pro výuku vybrat. Cílem této práce je vytvořit seznam kritérií, který …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy