Bc. Kropáčková Kropáčková

Diplomová práce

Souvislosti seberegulačních a copingových strategií s teorií časové perspektivy v období mladé dospělosti

Relationships between self-regulatory and coping strategies with the theory of time perspective during young adulthood
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat vzájemné vztahy mezi seberegulačními a copingovými strategiemi a dimenzemi časové perspektivy u osob v mladé dospělosti. V období mladé dospělosti je člověk konfrontován se světem dospělých, který na něj klade nové povinnosti a životní úkoly, které vyžadují plné zapojení seberegulačních i copingových strategií. Zvláště nás pak zajímalo, jak s výběrem seberegulačních …více
Abstract:
The aim of this work was to examine the relationships between self-regulatory and coping strategies and the dimensions of the time perspective in young adults. In the period of young adulthood, a person is confronted with an adult world that imposes new responsibilities and life tasks that require full engagement of self-regulatory and coping strategies. We were especially interested in how the preferences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta