BcA. Jana JAHODOVÁ

Diplomová práce

Chápání obrazu vzhledem k myšlenkovým vrstvám obsahu

Chápání obrazu vtzledem k myšlenkovým vrstvám obsahu

Understanding of the image due to layers of thoughts and contents
Anotace:
Cyklus maleb, jež předkládám jako svou diplomovou práci, představují transformaci mimo-umělecké informace do kontextu uměleckého díla. Posunutím vědecké fotografie do média autonomního obrazu dochází ke vzniku nových myšlenkových spojení, obsahů či významů. V textové části se opírám o základní problematiku zobrazení či vnímání samotného díla skrze pozorovatele. Výslednými obrazy jsou detailní záběry …více
Abstract:
The series of paintings that I presenting as a diploma thesis showing transformation from not artistic information to work of art. Scientics photograph is changing to independent painting which is creating new connection of thought and meaning. In the text I am deal with basic problems of image and perception of the observer. The final work is closeup of large dimension, showing unexplored structure …více
 

Klíčová slova

obraz význam zlato Vesmír
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Ilja Bílek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAHODOVÁ, Jana. Chápání obrazu vzhledem k myšlenkovým vrstvám obsahu. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu