Petra Vomáčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Cesta pomoci pro ohrožené děti

Anotace:
Téma závěrečné práce je „Cesta pomoci pro ohrožené děti“. Cílem této práce je popsat a vysvětlit roli neziskových organizací v systému sociálně-právní ochrany dětí a prokázat na zkušenostech a příkladech dobré praxe, jak může konkrétní nezisková organizace Fond ohrožených dětí účinně pomoci ohroženým dětem. Text se zabývá mnoha termíny, které se vztahují k dané problematice, prostřednictvím nichž popisuje …více
Abstract:
The topic of the final thesis is „The way how to help children at risk“. The goal of this thesis is describe and explain the role of non-profit organization in system of social and legal protection of children and demonstrate the experience and examples of good practice, how can a specific non-profit organization Fond ohrožených dětí effectively to help children at risk. The text deals with many terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Vorlová
  • Oponent: PhDr. Vladimír Mašát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická