Simona KOLDANOVÁ

Bachelor's thesis

Postoj rodičů k současným kurzům kojeneckého a batolecího "plavání"

Parents' attitudes towards contemporary infant and baby swimming courses
Abstract:
Námětem bakalářské práce jsou současné kurzy "plavání" pro kojence a batolata, především z pohledu rodičů. První část práce tvoří teoretická východiska zabývající se oblastmi kojeneckého "plavání". S pomocí odborné literatury je v teoretické části popsán vývoj tzv. "baby plavání", význam a vliv otužování a plavání na zdraví dítěte. Pozornost je věnována metodice kojeneckého "plavání", dále je zde i …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is infant and baby "swimming" courses, especially from the point of view of parents. The first part of the thesis is the theoretical basis for the areas of infant "swimming". The development of so-called "baby swimming", the importance and influence of hardening and swimming on the health of the child are described in the theoretical part. Attention is paid to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jitka Vaněčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLDANOVÁ, Simona. Postoj rodičů k současným kurzům kojeneckého a batolecího "plavání". Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta