Bc. Martina Kocánková

Bakalářská práce

Reportování o společenské odpovědnosti firem

Reporting about corporate social responsibility
Anotace:
Společenská odpovědnost firem (CSR) je i po několika letech stále hlavním předmětem hovoru. V odborných kruzích se v posledních letech objevují různá doporučení a příklady etického jednání firem. Ty by měly být zaměřeny jak dovnitř společnosti (vůči zaměstnancům), tak i vně společnosti (vůči okolí). Pojem CSR, známý jako odpovědnost podniků, podnikové občanství, odpovědné podnikání nebo společenský …více
Abstract:
Corporate Social Responsibility even after many years remains a subject of conversation. In recent years in trade circles appear different recommendations and examples of ethical business conduct. These should be aimed both inside the company (to employees) and externally (to surroundings). CSR concept, known as corporate responsibility, corporate citizenship, responsible business and social performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lenka Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace