Vladimír Chlup

Bachelor's thesis

Routing within RoFI Platform

Routing within RoFI Platform
Abstract:
RoFI Communication Model je kritickým prvkem komunikace v rámci RoFI platformy. Tato práce popisuje jeho architekturu včetně jeho možností a nedostatků. Poté je navrženo a implementováno několik architektonických vylepšení. Práce dále popisuje návrh a implementaci směrování. Posléze je uvedeno několik vylepšení procesu směrování jako jsou stub oblasti, částečné aktualizace a automatická sumarizace …more
Abstract:
The RoFI Communication Model is the critical element of communication in the RoFI platform. This work describes its current architecture with its capabilities and flaws. Then certain improvements to its architecture are suggested and implemented. Afterward, the thesis describes the design and implementation of the routing. Moreover, a few optimizations are introduced to the routing, such as the stub …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2020
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Mathematical Informatics

Theses on a related topic