Jindřich TUREK

Diplomová práce

Interaktivní výuka vybraných témat z algebry na SOU s využitím matematických programů - funkce, statistika

Interactive teaching at medium school using mathematical programs - functions, statistics
Anotace:
V diplomové práci se zabývám interaktivní výukou funkcí a statistiky pomocí mnou vytvořených počítačových výukových materiálů. Práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická, která obsahuje základní didaktické poznatky o výuce funkcí, statistiky a matematiky obecně. Druhá část je věnována popisu výukového prostředí a výukových materiálů. Ve třetí části je popsán výzkum provedený v druhém …více
Abstract:
In my thesis I deal with the interactive teaching functions and statistics thanks to computer learining materials I have created. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical, that contains basic educational knowledge about teaching functions, statistics and mathematics in general. The second part is devoted to the description of learning environment and learning materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUREK, Jindřich. Interaktivní výuka vybraných témat z algebry na SOU s využitím matematických programů - funkce, statistika. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / M-VT/ZŠ

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h5zywn h5zywn/2
7. 1. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
7. 1. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.