Bc. Robert BULAVA

Diplomová práce

Zpracování dat z dotazníku o stravování studentů na Ostravské univerzitě

Data Analysis of Eating Habits of Students at the University of Ostrava
Abstract:
This Master Thesis describes a questionnaire survey that looked into eating habits of the University of Ostrava students. The survey was conducted in March 2015 with participation exceeding 1,900 respondents. The survey collected information on the level of student satisfaction with the university canteen services and on individual eating habits. In the Thesis, the University of Ostrava and the canteen …více
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje dotazníkovému šetření o stravovacích návycích studentů Ostravské univerzity. Tento průzkum se uskutečnil v březnu 2015 s účastí přesahující 1900 respondentů. Zjišťovány byly především informace o úrovni spokojenosti se službami univerzitní menzy (Menza reální) a také o individuálních stravovacích návycích. Bližší informace o Ostravské univerzitě a Menze Reální jsou poskytnuty …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BULAVA, Robert. Zpracování dat z dotazníku o stravování studentů na Ostravské univerzitě. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta