Jana CAMFRLOVÁ

Bakalářská práce

Dobrovolnické programy v paliativní péči

Volunteer Programs in Palliative Care
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické rovině věnuje problematice dobrovolnictví v paliativní péči. V praktické části se zaměřeje na průzkum monitoringu současné situace v poskytování dobrovolnictví v nemocnicích na odděleních onkologie a v hospicích v České republice.
Abstract:
In the theoretical level, the bachelor thesis deals with volunteering issues in palliative care. In the practical part, in focuses to the survey of monitoring the current situation in the provision of volunteering in the oncology, departments of hospitals and hospices in the Czech republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2012
Zveřejnit od: 8. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CAMFRLOVÁ, Jana. Dobrovolnické programy v paliativní péči. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta