Jiří JINDRA

Bachelor's thesis

Počítačové hry ve výuce

Computer games in education
Abstract:
Bakalářská práce je napsána na téma využití výukových her. V práci autor uvádí vývoj výuky v historii a důvody tohoto vývoje. Rozebírá změny v šíření informací s nástupem počítačů a interaktivních médií a rozdíly mezi generací, která je ovlivněná těmito změnami a předešlou generací. Dále probírá možnosti a důvody využití počítačových her ve výuce a popisuje kritéria pro výběr nejlepší výukové hry pro …more
Abstract:
The bachelor thesis is written on the topic of utilization of learning games in education. In the thesis author states the evolution of education in history and reasons of such development. Author discusses the changes in distribution of informations with arrival of computers and interactive media and differences between the generation that is influenced by these changes and the previous generation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2013
  • Supervisor: RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JINDRA, Jiří. Počítačové hry ve výuce. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická